0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ Campylobacter


CHROMagar™ Campylobacter
Để phát hiện Campylobacter chịu nhiệt.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:
Campylobacter jejuni, coli, lari → đỏ
Vi khuẩn khác → màu xanh hoặc bị ức chế.

Quy cách đóng gói:
5000ml.............. CP572
25L................... CP573-25

Mã sản phẩm: CP
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Hiệu suất trung bình
PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN ISO 10272-1: 2006
môi trường chọn lọc để phát hiện Campylobacter
DỄ DÀNG ĐỌC
Ủ 36-48h ở 42 ° C. Các khuẩn lạc màu đỏ đậm trên môi trường thạch mờ tạo điều kiện cho việc đọc so với môi trường thạch than.
THUẬN LỢI HƠN
liệt kê Campylobacter chưa bao giờ đơn giản và đáng tin cậy đến thế.
TÍNH CHỌN LỌC
Ngoài ra, đĩa thạch có tính chọn lọc cao, ngay cả với các mẫu rất nhiều vi sinh vật tạp nhiễm.

Tập trung vào Campylobacter
Vi khuẩn Campylobacter là một nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy do thực phẩm ở người và là vi khuẩn phổ biến nhất gây viêm dạ dày ruột trên toàn thế giới. Ở các nước phát triển và đang phát triển, chúng gây ra nhiều trường hợp tiêu chảy hơn Salmonella ở thực phẩm. Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy Campylobacter cao, cũng như thời gian và di chứng có thể xảy ra, làm cho nó rất quan trọng từ góc độ kinh tế xã hội. Ở các nước đang phát triển Campylobacter nhiễm ở trẻ em dưới hai tuổi đặc biệt thường xuyên, đôi khi dẫn đến tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - tờ thông tin số 255 Campylobacter spp. là những vi khuẩn khó tính có thể khó phục hồi do vận chuyển mẫu và điều kiện bảo quản dưới mức tối ưu và thiếu các quy trình nuôi cấy thích hợp. Một số công thức truyền thông văn hóa đã được phát triển, một số môi trường thạch máu khác bao gồm cả môi trường than..
Với CHROMagarTM Campylobacter, đĩa môi trường với công nghệ tạo màu đặc hiệu cao và dễ đọc với cơ sở thạch tăng trưởng.

Bài báo khoa học

Comparison of four different selective media for the quantification of Campylobacter in poultry meat and rapid confirmation of suspect colonies
 
Evaluation comparative de trois milieux de culture sélectifs: CHROMagar Campylobacter (CHROMagar), Karmali (Oxoid) et Campylosel (bioMérieux), pour la recherche des Campylobacter thermotolérants à partir des échantillons fécaux
 
Evaluation of CHROMagar Campylobacter (CAC)
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar