0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh thực phẩm và nước

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ CCA

CHROMagar™ CCA

Để phát hiện đồng thời và liệt kê vi khuẩn E. coli và các coliform khác trong các mẫu nước theo định mức ISO.308-1.

Kiểu hình đặc trưng của khuẩn lạc:


E. coli → Màu xanh kim loại đến tím

Coliforms khác → Hồng sang đỏ

Vi khuẩn khác → Không màu hoặc bị ức chế

Quy cách đóng gói:


5000 mL ............ EF342
 
Mã sản phẩm: EF342
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Hiệu suất trung bình
CHROMagarTM CCA là Chromogenic Coliform Agar để phát hiện và liệt kê vi khuẩn E.coli và coliforms dương tính ß-glucuronidase trong nước có hệ vi khuẩn nền thấp, theo tiêu chuẩn ISO 9308-1
 
Tập trung vào E. coli và coliforms
Coliforms, Enterobacteriacae có thể lên men đường sữa (Enterobacteriacae dương tính với lactose), là những vi khuẩn không chỉ có ở người và động vật máu nóng mà còn trong đất và nước. Coliforms là bằng chứng của ô nhiễm hữu cơ, môi trường hoặc phân. Ô nhiễm phân do coliforms đến từ chất thải động vật, bao gồm chủ yếu là Escherichia coli và Klebsiella thermotolerant.
Các quy định nghiêm ngặt tồn tại đối với sự hiện diện của E. coli / coliform trong các mẫu nước. Điều này có thể được giải thích bởi tầm quan trọng của những vi trùng này trong việc xác định an toàn nước uống và hiệu quả của quá trình xử lý, lưu trữ và phân phối.
 

Bài báo khoa học

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar