0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ C.difficile

CHROMagar™ C.difficile

Để phân lập Clostridium difficile.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

C.difficile → không màu và phát huỳnh quang dưới ánh sáng tia cực tím ở bước sóng 365nm

Vi khuẩn khác → không màu, không có huỳnh quang hoặc bị ức chế

Quy cách đóng gói:

5000ml........... CD122
 
Mã sản phẩm: CD122
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
 
 

Bài báo khoa học

A Toxigenic Culture in 24 Hours for the Diagnosis of Clostridium difficile Infection
 
Comparación del medio de cultivo CHROMagar™ C.difficile con el agar brucella suplementado con levadura, hemina, vitamina K, sangre y cefoxitina y posterior identificación por Maldi-Tof
 
Comparison of CHROMagar C. difficile and Taurocholate­-CCFA Media for Isolation of Toxigenic Clostridium difficile from Stools.
 
Comparison of Recovery Rates of Clostridium difficile from Stool Using Chromogenic Agar versus a Classic Culture Method
 
Estudio Comparativo de medios de cultivo (Agar anaerobio BBL, CHROMagar C.difficile, Clostridium difficile Selective Agar (CDSA) BBL) para el aislamiento de C.difficile desde muestras clínicas.
 
Evaluación del CHROMagar C.difficile para el aislamiento de Clostridium difficile en muestras de materia fecal
 
Evaluation of a new 24 h culture medium for the isolation of Clostridium difficile from stool samples
 
Implication de Clostridium difficile dans les infections digestives nosocomiales
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar