0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh thực phẩm và nước

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ C.perfringens

CHROMagar™ C.perfringens

Để phân lập và nhận diện trực tiếp C.perfringens

Kiểu hình khuẩn lạc đặc trưng


Clostridium perfringens
→ cam

Vi khuẩn khác → màu xanh hoặc bị ức chế

Quy cách đóng gói:


5000ml .......... PF652
 
Mã sản phẩm: PF
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Hiệu suất trung bình
1. Được sử dụng với phương pháp rót hoặc bề mặt (bằng kỹ thuật nhuộm trực tiếp, trải hoặc lọc) trong khi đó với môi trường TSC vi khuẩn phải được đặt giữa hai lớp thạch để phát triển thành các khuẩn lạc màu đen.
2. Môi trường đặc hiệu cho Clostridium perfringens khi môi trường TSC phát hiện vi khuẩn khử sulfate, bao gồm cả các mầm bệnh không gây bệnh.
3. Màu cam cho việc nhận diện rất dễ dàng. Mặt khác, sự lan rộng của màu đen của các khuẩn lạc và việc chúng bị suy thoái sau một thời gian trong môi trường TSC (như được mô tả trong ISO 14189) khiến cho việc đếm khuẩn lạc trở nên khó khăn.
 
 

Bài báo khoa học

Enumeration medium study of Clostridium perfringens in food products
 
Evaluation of media for the enumeration of C. Perfringens from Poultry Faeces
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar