0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ MRSA

CHROMagar™ MRSA

Phân lập và phân biệt Staphylococcus aureus (MRSA) kháng Methicillin bao gồm MRSA mức độ thấp.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA)→ tăng lên màu hoa cà

 Staphylococcus aureus (MSSA) nhạy methicillin → bị ức chế

Vi khuẩn khác → màu xanh, không màu hoặc bị ức chế

Quy cách đóng gói:

5000ml..........MR502

10Kg...............MR533-10Kg
 
Mã sản phẩm: MR
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
 Hiệu suất trung bình
1. Nhanh: khuẩn lạc MRSA có màu tím trong 18-24h.
2. Đáng tin cậy: CHROMagarTM MRSA, được giới thiệu vào năm 2002, là môi trường tạo màu đầu tiên để phát hiện MRSA. Nó dẫn đến việc giảm đáng kể cả về thời gian và khối lượng công việc trong phòng thí nghiệm, cho phép sàng lọc bệnh nhân trên diện rộng hoàn toàn cần thiết.
tốt hơn với độ nhạy oxacillin.
4. Độ nhạy cao: Môi trường thể hiện giá trị độ nhạy và độ đặc hiệu gần 100%. CHROMagarTM MRSA cho phép phát hiện chính xác MRSA với mức độ nhạy cao hơn so với môi trường chứa oxacillin.
5. Giải thích dễ dàng: khuẩn lạc có màu hoa tím dễ dàng nhận diện trên nền thạch.
Tập trung vào MRSA
Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của nhiễm trùng bệnh viện do Staphylococcus aureus (MRSA) kháng methicillin đang gia tăng đều đặn, chiếm khoảng 20 đến 55% số chủng phân lập ở Châu Âu và Hoa Kỳ.
Nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng bệnh viện, đặc biệt là tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt, các nguồn MRSA là nội sinh (bệnh nhân) hoặc thông qua ô nhiễm chéo (môi trường hoặc từ người này sang người khác).
Vấn đề chính với mầm bệnh này là khả năng kháng một nhóm kháng sinh lớn, trong đó có kháng sinh beta-lactam, hạn chế các lựa chọn điều trị cho bác sĩ lâm sàng.
Các vấn đề dịch tễ học MRSA
Phát hiện sớm ô nhiễm bệnh nhân là điều cần thiết để kiểm soát sự lây lan của MRSA, cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp và tránh các phương pháp điều trị phức tạp và tốn kém. Sàng lọc trước nhập viện đối với MRSA đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả để giảm gánh nặng bệnh viện cho bệnh nhân bị nhiễm khuẩn MRSA. Các khoản tiết kiệm do màu đặc trưng giúp giảm chi phí sàng lọc. Ngày nay, tại Hoa Kỳ, các chi phí phụ liên quan đến các phương pháp điều trị nhiễm trùng MRSA khó khăn được ước tính là 2,4 tỷ đô la cho khoảng 370.000 lần nằm viện. (Tin tức kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học, tháng 8 năm 2009).
Ở Anh, ước tính chi phí bổ sung cho việc xuất viện mỗi bệnh nhân bệnh viện mua MRSA là £ 9.000.

Bài báo khoa học

A multi-beach study of Staphycoloccus aureus, MRSA, and enterococci in seawater and beach sand
 
Detection of nasal colonization by methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) : a prospective study comparing IDI-MRSA real time PCR assay versus chromogenic CHROMagar and ORSA medium.
 
Detection of Staphylococcus Aureus and Methicillinresistant Staphylococcus Aureus (MRSA) from human clinical specimens using conventional biochemical tests and Chromogenic media
 
Evaluation of a new CHROMagar Medium for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
 
Evaluation of a new chromogenic medium for isolation and presumptive identification of methicillin-resitant Staphylococcus aureus from human clinical specimens
 
Evaluation of CHROMagar MRSA for detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
 
Evaluation of new CHROMagar MRSA to detection of MRSA from the clinical specimens. (Heavy file > 6,2 Mbytes)
 
Implementation of Colorex MRSA/VRE bi-plate on WASP/WASPLab to screen for MRSA and VRE using Eswab duo swab
 
Interest of use in routine of CHROMagar MRSA medium for detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus carriers in intensive care unit (english translation from french).
 
Media Makes a Difference in the Detection of Surveillance Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus using the Bruker MALDI-TOF Mass Spectrometry MRSA PSM-mec Detection Module
 
MRSA as a Health Concern in Athletic Facilities
 
Påvisning av MRSA med kromogene medier Detekteres alle ”norske” genotyper av MRSA?
 
Performance of CHROMagar MRSA medium for detection of Methicillin-Resitant Staphylococcus aureus.
 
Performance of CHROMagar™ Staph aureus and CHROMagar™ MRSA for detection of Staphylococcus aureus in seawater and beach sand – Comparison of culture, agglutination, and molecular analyses
 
Screening agars for MRSA: evaluation of a stepwise diagnostic approach with two different selective agars for the screening for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 
Sensitivity and specicifity of the new chromogenic media CHROMagar MRSA for detecting Methicillin Resistant Staphylococcus aureus.
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar