0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh thực phẩm và nước

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ Salmonella Plus

CHROMagar™ Salmonella Plus

Để phát hiện và phân lập các loài Salmonella bao gồm Salmonella dương tính với lactose.

Phát hiện Salmonella dương tính với lactose là cần thiết trong vi sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 6579-1

Kiểu hình khuẩn lạc đặc trưng


Salmonella (bao gồm S. typhi, S. paratyphi A và Salmonella dương tính với đường sữa) → Mauve

E.coli → không màu

Coliforms, vv → màu xanh

Proteus, vv → không màu hoặc bị ức chế

Quy cách đóng gói:


5000 mL ................. SA162

25 L ....................... SA163-25
 
Mã sản phẩm: SA
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Hiệu suất trung bình
Đáp ứng các yêu cầu ISO 6579-1 bằng cách phát hiện Salmonella dương tính với lactose.
Dễ đọc bằng mắt thường: Một đặc điểm khác của môi trường vi sinh mới này nằm ở độ tương phản màu sắc đẹp do thực tế là E. coli không màu. E. coli, thường xuất hiện rất nhiều trong các mẫu được xét nghiệm Salmonella và có khả năng che giấu các khuẩn lạc nghi ngờ, không còn là vấn đề đáng lo ngại.
Độ nhạy và độ đặc hiệu cao:
Salmonella (bao gồm S. typhi, S. paratyphi A và Salmonella dương tính với lactose) → 99% *
*Specificity and sensitivity from scientific study: “Evaluation of a new chromogenic medium CHROMagar Salmonella Plus for the detection of Salmonella species including lactose positive Salmonella, S.Typhi and S.Paratyphi” de Beaumont C., Breuil J., Dedicova D., Tran Q. 2006. Poster presented during ECCMID meeting.
 
 

Bài báo khoa học

Detection of Salmonella serotypes adapted to diverse stresses in poultry meat at the processing level in Portugal
 
Evaluation of a new chromogenic medium, CHROMagar™ Salmonella Plus, for the detection of Salmonella spp. including lactose positive Salmonella, S.Typhi and S.Paratyphi.
 
Identification of microorganisms grown on chromogenic media by MALDI-TOF MS
 
MICROGEN Salmonella Latex and CHROMagar Salmonella Plus – Comparison Reference Cultures
 
Persistent Infection and Long-Term Carriage of Typhoidal and Nontyphoidal Salmonellae
 
Rapid identification of Aeromonas species in stool samples with chromogenic media and matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry: an institutional experience
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar