0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ Staph aureus

CHROMagar™ Staph aureus

Để phân lập và phân biệt trực tiếp Staphylococcus aureus trong các mẫu lâm sàng và công nghiệp.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

Staphylococcus aureus → màu hồng đến màu hoa cà

Vi khuẩn khác → Không màu, màu xanh hoặc bị ức chế.

Quy cách đóng gói:

5000ml..........TA672
 
Mã sản phẩm: TA
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
 
 

Bài báo khoa học

Evaluacion del nuevo medio cromogenico “CHROMagar Staph aureus” para identification presuntiva de S.aureus (Poster in spanish).
 
Evaluation of CHROMagar and Pastorex Test in Identification of Staphylococcus aureus Afaf Abd El Rahman, Abeer El sayed and Afaf Mahmood
 
Evaluation of CHROMagar Staph aureus, a new chromogenic medium, for isolation and presumptive identification of Staphylococcus aureus from human clinical specimens.
 
Evaluation of Chromogenic Medium for the Rapid and Presumptive Identification of Staphylococcus aureus from Food Specimens
 
Multicentre Validation of a Chromogenic Medium for Screening of Staphylococcus aureus in Respiratory Samples from Cystic Fibrosis Patients
 
Optimal detection of Staphylococcus aureus from clinical specimens using a new chromogenic medium.
 
Performance of CHROMagar™ Staph aureus and CHROMagar™ MRSA for detection of Staphylococcus aureus in seawater and beach sand – Comparison of culture, agglutination, and molecular analyses
 
Performance of the chromogenic medium CHROMagar Staph aureus and the Staphylochrom coagulase test in the detection and identification of Staphylococcus aureus in clinical specimens.
 
Use of a new chromogenic culture medium facilitates detection of Staphylococcus aureus in a screening program.
 
Validation and implementation of Colorex™ CHROMagar™ Staph aureus on WASP/WASPLab™ for screening for Staphylococcus aureus using the Eswab™
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar