0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ StrepA

Môi trường sinh màu để sàng lọc Streptococci nhóm A trong các mẫu dịch phết vòng họng.
Hình thái khuẩn lạc:
Group A Streptococcus → Orange to red
Other oral Streptococci → colorless or blue
Quy cách: 
5000 mL........... SP372
25 L................. SP373-25

Mã sản phẩm: SP
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
 Hiệu suất:
CHROMagarTM StrepA là môi trường tạo màu mới cho phép phân biệt và chọn lọc các khuẩn lạc GAS (màu cam sang màu đỏ) trong số các vi khuẩn khác trong hệ thực vật cổ họng phức tạp (khuẩn lạc không màu hoặc màu xanh).

Streptococcus pyogenes:
Streptococcus pyogenes nguyên nhân chủ yếu gây viêm họng của Streptococci, do đó là mục tiêu cụ thể của các phương pháp sàng lọc viêm họng liên cầu khuẩn hiện nay.

Phát hiện nhanh chóng và chính xác vi sinh vật này trong bệnh phẩm họng, đặc biệt ở trẻ em và bệnh nhân cao tuổi, là điều cần thiết để bắt đầu điều trị bằng kháng sinh, để ngăn ngừa các biến chứng và giảm nguy cơ lây truyền sang người khác.

Bệnh nhân thường được kiểm tra sự hiện diện của GAS bằng xét nghiệm phát hiện kháng nguyên cho kết quả sau 15-20 phút, với kết quả dương tính ~ 70-90% và tỷ lệ âm tính giả ~ 10-20%. Tuy nhiên, nuôi cấy cổ họng được sử dụng chủ yếu như một xét nghiệm xác nhận với kết quả chính xác sau 24 giờ.

Bài báo khoa học

Validation and implementation of Colorex™ CHROMagar™ Strep A agar on WASP™/WASPLab™ for screening for Streptococcus pyogenes using the ESwab™

Digital detection and the use of Artificial Intelligence to detect Group A Streptococcus using a chromogenic agar

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar