0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh thực phẩm và nước

Chia sẻ sản phẩm:

CHROMagar™ Y.enterocolitica

CHROMagar™ Y.enterocolitica

Để phát hiện và phân biệt trực tiếp mầm bệnh Yersinia enteratioitica

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:


Y.enterocolitica gây bệnh → màu hoa cà

Y.enterocolitica không gây bệnh và hệ thực vật nền (Citrobacter, Enterobacter, Aeromonas, v.v.) → Màu xanh ánh kim, bị ức chế

hoặc tăng trưởng hạn chế trong màu xanh kim loại.

Quy cách đóng gói:


5000 ml pack .............................................. YE492
Product = powder base YE492(B) + supplement YE492(S).

 
Mã sản phẩm: YE
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Hiệu suất trung bình
ĐẶC HIỆU CAO VỚI MÀU TÍM HOA CÀ
1 Sự khác biệt rõ ràng của Yersinia với các vi sinh vật khác
Hệ thống vi sinh vật khác, chẳng hạn như Citrobacter, thường có khuẩn lạc màu đỏ giống như Yersinia trên môi trường thạch
CIN, cho kết quả dương tính giả vì vậy cần làm thêm các thí nghiệm khác để phân biệt rõ ràng Yersinia . Đối với CHROMagar
Y.enterocolitica, công việc này sẽ được loại bỏ vì chỉ có các khuẩn lạc Yersinia enteratioitica gây bệnh phát triển với khuẩn lạc
màu hoa cà.
2 Sự khác biệt màu sắc giữa các loài Yersinia enteratioitica không gây bệnh
Trong môi trường nuôi cấy truyền thống như môi trường thạch CIN, các kiểu gen gây bệnh và không gây bệnh có cùng một kết
quả. Trên CHROMagar Y.enterocolitica, các kiểu gen gây bệnh phát triển với một màu hoa cà đặc biệt, phân biệt dễ dàng,
những dạng không gây bệnh sẽ phát triển màu xanh kim loại.
ĐỘ NHẠY CAO:
Hệ vi sinh vật được giảm đáng kể trên CHROMagar Y.enterocolitica cho phép dễ dàng đọc kết quả trên đĩa thạch. Phòng thí
nghiệm sẽ chỉ thu được các khuẩn lạc nghi ngờ có tiềm năng gây bệnh thực sự.
 
Tập trung vào Yersinia Enteratioitica
Trong số các chi Yersinia, Yersinia enterocolitica là một trong những mầm bệnh truyền qua thực phẩm phổ biến nhất. Ở một số
quốc gia, Y.enterocolitica đã vượt qua cả Shigella và gần bằng với cả Salmonella và Campylobacter là nguyên nhân chính gây ra viêm dạ dày ruột do vi khuẩn cấp tính. Khả năng phát triển ở nhiệt độ lạnh khiến nó trở thành mối lo ngại ngày càng tăng về mặt an toàn thực phẩm.
Mầm bệnh này phổ biến nhất ảnh hưởng đến các cá nhân trẻ. Tuy nhiên, chỉ có một vài chủng Y.enterocolitica gây bệnh ở
người.
Các chủng Y.enterocolitica gây bệnh này thuộc về kiểu gen 1B, 2, 3, 4 và 5, trong khi các chủng kiểu gen 1A không gây bệnh và
phổ biến trong môi trường. Vật mang mần bệnh Y.enterocolitica gây bệnh là lợn 

Bài báo khoa học

Comparison of CHROMagar Yersinia and CIN Agar media for isolation of potentially virulent Yersinia enterocolitica in stools
 
Differentiation of Yersenia enterocolitica biotype 1A from pathogenic Yersenia enterocolitica biotypes by detection of B-glucosidase activity: comparison of two chromogenic culture media and Vitek2
 
Comparison of CHROMagar Yersinia and CIN Agar media for isolation of potentially virulent Yersinia enterocolitica in stools
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar