0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Chia sẻ sản phẩm:

LIM RambaQUICK™ StrepB Method

LIM RambaQUICK™ StrepB Method

Để phát hiện nhanh Streptococcus agalactiae từ mẫu swabs.

Quy cách đóng gói:

LIM RambaQUICKTM Strep B Enrichment broth powder in 5000ml pack: LB082
 
Mã sản phẩm: LB
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Hiệu suất trung bình
Để phát hiện nhanh Streptococcus agalactiae từ tăm bông phết mẫu.
Ức chế hầu hết Enterococci
LIM RambaQUICKTM StrepB là môi trường tăng sinh có chọn lọc được thiết kế để ức chế Enterococci, đồng thời cho phép tăng trưởng GBS, và do đó, để tăng độ nhạy của phương pháp sàng lọc chuẩn bị.
Nuôi cấy
Phương pháp cổ điển khuyến nghị ủ nước dùng qua đêm đối với LIM cổ điển. LIM RambaQUICKTM StrepB cũng có thể được sử dụng với ủ qua đêm, nhưng chỉ có sự khác biệt tối ưu lúc 6h.
ĐỌC KẾT QUẢ DỄ DÀNG TRÊN ĐĨA MÔI TRƯỜNG
Việc đọc đĩa CHROMagarTM StrepB dễ dàng hơn nhờ vào khuẩn lạc màu hoa cà đậm.

 Focus on StrepB
The centers for Disease Control and Prevention guidelines for the prevention of perinatal Group B Streptococcal (GBS) infections recommend that pregnant women be tested at 35 to 37 weeks of pregnancy or GBS carriage by selective enrichment broth of vaginal/anorectal swab samples, followed by subculture on blood agar or chromogenic plates.
Enterococci growth properties are very similar to the GBS. Enterococci are able to hinder the growth of GBS in traditional broths by competition. Thus, a source of false negative results still remains since the traditional broth enrichments (Todd-Hewitt, LIM)
are not dedicated to the inhibition of Enterococci, which are actually part of the anorectal flora.
Despite the fact that CHROMagarTM StrepB helps differentiate Enterococci from GBS by producing colonies of a distinct colour  the risk remains of high levels of Enterococci growth may obscure GBS colonies.
RambaQUICKTM StrepB is a selective enrichment additive designed to reduce the growth or Enterococci, while allowing growth of GBS.

Bài báo khoa học

Comparison of culture-based methods for Group B Streptococcus detection in screening samples from pregnant women
 
Prepartum vaginal/anorectal Group B Streptococcus screening: Improvement of the enrichment step by the broth additive RambaQUICK StrepB
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar