Giới thiệu CHROMagar

Người đứng đầu sáng tạo

CHROMagar Microbiology được thành lập năm 1993 bởi nhà phát minh và tiên phong trong kỹ thuật môi trường sinh màu, Alain RAMBACH. Được thành lập ở Trung tâm Paris (Pháp), Cách Viện Pasteur nổi tiếng không xa, nơi Tiến sĩ Rambach bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình. CHROMagar cung cấp giải pháp môi trường nuôi cấy sinh màu tiên tiến. Được thiết kế để cải thiện và đơn giản hóa kỹ thuật nuôi cấy truyền thống.

CHROMagar là ở rìa cắt của một lĩnh vực chẩn đoán phát triển từ nghiên cứu tiên phong của tiến sĩ Rambach vào cuối những năm 1970.

Ngày nay, CHROMagar cung cấp phạm vi rộng nhất của các môi trường sinh màu có sẵn, bao gồm các ứng dụng trong vi khuẩn học lâm sàng, vi sinh học công nghiệp, kiểm soát chất lượng cho ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, xét nghiệm nước và giám sát môi trường ... trong các lĩnh vực khác. Những môi trường này cho phép phát hiện nhanh hơn và đơn giản hơn của tác nhân gây bệnh lâm sàng và ô nhiễm thực phẩm chính, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella, Staph aureus, Candida albicans, E.coli O157, Nhóm B Strep, E.coli, Listeria, Vibrio và Pseudomonas
 
Nghiên cứu định hướng và công nghệ cao, CHROMagar bao gồm một nhóm chọn lọc các nhà khoa học và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu được dẫn dắt bởi người sáng lập TS Rambach. Người đứng đầu trong sự sáng tạo của kỹ thuật môi trường nuôi cấy sinh màu, CHROMagar là một doanh nghiệp thương mại thành công và phát triển với tầm quốc tế hiệu quả thông qua mạng lưới phân phối trên toàn thế giới
 
Những ưu điểm của CHROMagar
• 30 năm kinh nghiệm, chuyên môn hóa và bí quyết
Một người tiên phong và chuyên gia trong kỹ thuật môi trường nuôi cấy sinh màu, CHROMagar, đã và đang khám phá được cả hai ứng dụng vi sinh lâm sàng và vi sinh công nghiệp trong hơn 30 năm.
• Sáng tạo và nghiên cứu, tại các trung tâm của các hoạt động của nó.
CHROMagar được cam kết đầy đủ để nghiên cứu với hơn 50% các nguồn tài lực của mình tham gia vào nghiên cứu. Nhiệm vụ của CHROMagar là tìm giải pháp phát hiện cho những thách thức kiểm soát lây nhiễm khuẩn hiện nay như những người gây ra bởi các vi khuẩn đa kháng thuốc.
• Công nhận trên toàn thế giới và một mạng lưới phân phối quốc tế
Tiến sĩ Rambach nổi tiếng trong cộng đồng vi sinh học cho phát minh của mình. Trong khi đó, các nhà khoa học nổi tiếng quốc tế đã nghiên cứu hiệu suất của môi trường CHROMagar. Những nghiên cứu này đã nâng cao nhận thức về công nghệ CHROMagar và có có khả năng trực tuyến. Để tham khảo những nghiên cứu / giấy tờ, xin vui lòng bấm vào đây (click here.)