0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Giới thiệu chung

Về chúng tôi!
 
CHROMagar Microbiology được thành lập vào năm 1993 bởi nhà phát minh, và người tiên phong trong công nghệ

môi trường vi sinh tạo màu, Alain Rambach. Được thành lập ở trung tâm Paris (Pháp), không xa Viện Pasteur nổi

tiếng nơi Tiến sĩ Rambach bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình, CHROMagar cung cấp các môi trường vi sinh

tạo màu sáng tạo, được thiết kế để cải thiện và đơn giản hóa các kỹ thuật nuôi cấy truyền thống.

CHROMagar là tiên phong trong lĩnh vực chẩn đoán phát triển từ nghiên cứu tiên phong của Tiến sĩ Rambach, vào

cuối năm 1970
.

Ngày nay, CHROMagar – là nhà cung cấp lớn nhất môi trường nuôi cấy tạo màu, bao gồm các ứng dụng trong vi

sinh lâm sàng, vi sinh công nghiệp, kiểm soát chất lượng cho các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, thử

nghiệm nước và giám sát môi trường trên các lĩnh vực khác. Các môi trường vi sinh này cho phép phát hiện nhanh

hơn và đơn giản hơn các mầm bệnh chủ yếu trên lâm sàng và thực phẩm, bao gồm Salmonella, Staph aureus,

Candida albicans, E. coli O157, Nhóm B Strep, E. coli, Listeria, Vibrio và Pseudomonas.


 
 
       Định hướng nghiên cứu và công nghệ cao, CHROMagar bao gồm một nhóm các nhà khoa học và kỹ thuật viên được

đào tạo chuyên nghiệp do người sáng lập của nó là Tiến sĩ Rambach. Một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực đổi mới của

công nghệ môi trường vi sinh tạo màu, CHROMagar là một doanh nghiệp phát triển và thành công về mặt thương

mại với phạm vi quốc tế thông qua mạng lưới phân phối trên toàn thế giới. 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar