0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Vi sinh lâm sàng

Môi trường sinh màu để sàng lọc Streptococci nhóm A trong các mẫu dịch phết vòng họng.
Hình thái khuẩn lạc:
Group A Streptococcus → Orange to red
Other oral Streptococci → colorless or
CHROMagar™ Y.enterocolitica

Để phát hiện và phân biệt trực tiếp mầm bệnh Yersinia enteratioitica

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

Y.enterocolitica gây bệnh → màu hoa cà

Y.enterocolitica không gây bệnh và hệ thực vật
CHROMagar™ VRE

Để phát hiện Van A / Van B VRE (VRE. Faecalis & VRE .faecium).

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

VRE.faecalis / VRE.faecium → màu hồng đến màu hoa cà

E.gallinarum / E.casseliflavus
CHROMagar™ mSuperCARBA™

Để phát hiện vi khuẩn gram âm giảm độ nhạy cảm với hầu hết các tác nhân carbapenem.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

CPE E.coli → màu hồng đậm đến hơi đỏ

CHROMagar™ StrepB

Để phân lập và phân biệt Streptococcus agalactiae (GBS).

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

Streptococcus B → màu hoa cà

Các vi sinh vật khác → màu xanh, không màu hoặc bị
CHROMagar™ STEC

Để phát hiện E.coli (STEC) sản xuất Shiga-Toxin.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

Các kiểu huyết thanh phổ biến nhất của Shiga-Toxin E.coli → màu hoa cà

Enterobacteriacae khác → không màu,
CHROMagar™ Staph aureus

Để phân lập và phân biệt trực tiếp Staphylococcus aureus trong các mẫu lâm sàng và công nghiệp.

Màu sắc đặc trưng của khuẩn lạc:

Staphylococcus aureus → màu hồng đến màu hoa cà
LIM RambaQUICK™ StrepB Method

Để phát hiện nhanh Streptococcus agalactiae từ mẫu swabs.

Quy cách đóng gói:

LIM RambaQUICKTM Strep B Enrichment broth powder in 5000ml pack: LB082
 
Xem thêm
Trang kế tiếp  

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar