0908.090.555

sexhay
Môi trường sinh màu CHROMagar

Tin tức

Hội thảo giới thiệu: "Công Cụ CHROMagar Cho Vi Sinh Lâm Sàng Hiện Đại"
Hội thảo giới thiệu: "Công Cụ CHROMagar Cho Vi Sinh Lâm Sàng Hiện Đại"


Chia sẻ :
Các tin tức khác

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Môi trường sinh màu CHROMagar