CHROMagar™ mSuperCARBA™

 

Hình thái khuẩn lạc điển hình

CPE E.coli              → Hồng đậm đến đỏ

CPE Coliforms        → Xanh kim loại

CPE Pseudomonas → Có/ Không màu kem đến xanh

CPE Acinetobacter  → Màu kem

Other  Gram negative CPE        → Không màu, màu tự nhiên

Non-CPE E.coli / Coliforms       → Bị ức chế

Other Gram negative non-CPE  → Bị ức chế

Thông tin đặt hàng:
Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng
 
5000ml...............SC172
25L....................SC173-25 
Attachments:
Download this file (CHROMagar mSuperCARBA.pdf)CHROMagar mSuperCARBA.pdf[ ]540 kB

Mô Tả môi trường

1. Tính nhạy cảm cao: Hầu hết các Carbapenemases ( bao gồm OXA-48 và giống như OXA -48) phát hiện sau khi ủ qua đêm

2. Giới hạn phát hiện: 10 CFU/ ml

3. Rất Chọn lọc và cụ thể: không chỉ  beta-lactam vi khuẩn nhạy cảm bị ức chế mà hầu hết các ESBL and AmpC cũng bị ức chế

 

 

Enterobacteriaceae kháng Carbapenemase (CRE) thường kháng lại các tác nhân sinh β-lactam cũng như kháng hầu hết các loại tác nhân kháng khuẩn khác. Việc lựa chọn biện pháp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm CRE còn giới hạn. Tổ chức chăm sóc sức khỏe đã công bố bùng phát nhiễm CRE. Xác định những bệnh nhân có khuẩn CRE và cách li những bệnh nhân có thể là một bước quan trọng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm

Ấn phẩm khoa học