LIM RambaQUICK™ StrepB Method

 

Định danh nhanh chóng  Streptococcus agalactiae từ mẫu bệnh phẩm

 

Thông tin đặt hàng

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng

Môi trường tăng sinh dạng bột LIM RambaQUICKTM Strep   5000ml ...............LB082 

LIM RambaQUICKTM StrepB Method to prepare 5000 ml of broth (1000 tests): 1 pack of LB082 + 4 packs of SB282

Hiệu suất môi trường:

Phát hiện nhanh chóng Streptococcus agalactiae  từ mẫu bệnh phẩm.

Ức chế phần lớn các vi khuẩn Enterococci

LIM RambaQUICKTM StrepB là một loại canh trường được thiết kế cho phép ức chế sự phát triển Enterococci, và cho phép GBS ( Group B Streptococcus), do đó nâng cao phương pháp sảng lọc trước sanh.

Phương pháp cấy:

Đối với phương pháp truyền thống đòi hỏi phải ủ qua đêm, LIM RambaQUICKTM StrepB cũng có thể được ủ qua đêm, nhưng kết quả có thể được nhận thấy rõ rệt chỉ sau 6h ủ.

Kết quả dễ dàng được đọc khi cấy truyền

LIM RambaQUICKTM StrepB gia tăng mật độ vi khuẩn cho phép đọc dễ dàng hơn CHROMagarTM StrepB do mật độ khuẩn lạc tím hoa cà nhiều hơn.

 

Thảnh phần môi trường:

 

Giới thiệu nhóm Strep B

Các trung tâm phòng chóng dịch bệnh thường khuyến nghị phụ nữ mang thai nên tầm soát B Streptococcus (GBS) ở tuần 35 tời 37 của thai kì. GBS thường được tăng sinh bằng canh trường từ các mẫu dịch âm dạo, hậu môn hoặc trực tràng. sau đó sẽ được cấy truyền lên Blood agar hoặc môi trường sinh màu.

Enterococci  phát triển rất giống với GBS việc này có thể gây cản trở sự phát triển của GBS trong phương pháp truyền thống (cạnh tranh môi trường sống). Dẫn tới kết quả âm tính giả do môi trường tằng sinh không ức chế được Enterococci

Mặc dù môi trường  CHROMagarTM StrepB cho phép phân biệt sự khác nhau giữa Enterococci và GBS qua màu sắc tương phản của khuẩn lạc.Nhưng sự phát triển quá mạnh của Enterococci có thể che lấp các khuẩn lạc GBS.

RambaQUICKTM StrepB  là một canh trường tăng sinh ức chế sự phát triển của Enterococci và cho phép GBS phát triển

Ấn phẩm khoa học