CHROMagar™ MH Orientation

Chromogenic Mueller Hinton agar

Hình thái khuẩn lạc điển hình:

E.coli                                                  → Hồng đậm đến đỏ

Enterococcus                                     →  Xanh lam

Klebsiella,  Citrobacter,Enterobacter →  Xanh kim loại

Proteus                                              →  Nâu có quầng sáng

Pseudomonas                                    →  màu kem mờ

S.aureus                                            →  Vàng, đục, nhỏ

S.saprophyticus                                 → Hồng, đục, nhỏ

Thông tin đặt hàng

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng:

5000ml ................     MH482
25L      ................     MH483-25

 

Attachments:
Download this file (CHROMagar MH Orientation.pdf)CHROMagar MH Orientation.pdf[ ]780 kB

 

 

Hiệu suất Môi trường

CHROMagar MH Orientation là Môi trường Mueller Hinton agar sinh màu. Sản phẩm này được phát triển với mục đích rút ngắn thời gian cho kết quả . Môi trường kết hợp định danh vi khuẩn bằng khả năng sinh màu riêng biệt và cho phép kiểm tra Kháng sinh đồ cùng lúc. Môi trường này cho kết quả trong ngày và có kết quả tương đương với phương pháp sử dụng môi trường truyền thống (hơn 48 giờ)

  • 2 in 1: Cho phép định danh vi sinh và thử kháng sinh đồ trên cùng một đĩa thạch.
  • Kết quả nhanh chóng: Đối với nhiều vi sinh vật / kháng sinh kết quả có thể được đọc sau khi ủ qua đêm
  • Đọc kết quả dễ dàng: bằng các phản ứng sinh màu, đường kính vùng vô khuẩn.

 

Thành phần môi trường

 

Ấn phẩm khoa học