CHROMagar™ Candida

Môi trường sinh màu dùng phát hiện Candida spp

 Hình thái khuẩn lạc điển hình

Candida albicans    → xanh lá cây
Candida tropicalis  → Xanh kim loại
Candida krusei      → hồng , mờ
Other species        → trắng  đến tím hoa cá

Thông tin đặt hàng:

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng :

1000ml       ..........CA220
5000ml       ..........CA222
25L            ...........CA223-25

Hiệu suất môi trường

Độ tương  phản cao: khả năng phân tách màu riêng biệt của các khuẩn lạc cho biết sự khác biệt giữa chúng

Ủ 24-48h ở nhiệt độ 35oC

Có khả năng phát hiện các quần thể nhỏ.

Có tính đặc hiệu cao với 3 nhóm Candida:

Độ đặc hiệu và độ nhạy:

Candida albicans    Hơn  99%*

Candida tropicalis Hơn  99%*

Candida krusei       Hơn  99%*

Giảm khối lượng công việc: Với phưong pháp truyền thống như sử dụng thạch Sabouraud việc nhận dạng các loài rất khó khăn. Trong khi đó CHROMagar Candida, chỉ cần dựa vào màu sắc của khuẩn lạc, cũng có thể ngay lập tức phân biệt các loài Candida khác nhau

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chon các phương pháp  kháng nấm thích hợp và tối ưu

 

Thành phần môi trường

 

Giới thiệu về Candida

Phổ biến hơn, các loài candida có liên quan đến nhiễm trùng bề mặt hầu họng và niệu sinh dục. "chẩn đoán sớm là điều cần thiết cho quản lý hiệu quả ban đầu của bệnh nhân". WHO hướng dẫn về các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho phòng thí nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV - Nhiễm trùng cơ hội.

Mặc dù C.albicans vẫn là loài chủ yếu có liên quan, các loại khác như C.tropicalis, C.krusei hoặc C.glabrata đã tăng lên tương ứng như các thuốc kháng nấm mới đã làm việc rất hiệu quả chống lại C.albicans

 

Ấn phẩm khoa học