CHROMagar™ E.coli

Môi trường định danh và định lượng E.coli trong mẫu thực phẩm và mẫu nước

Hình thái khuẩn lạc của một số vi sinh vật tiêu biểu 

E.coli                                          → Màu xanh 


Những vi khuẩn Gram âm khác  → Không màu


Vi khuẩn Gram dương               → Bị ức chế

Thông tin đặt hàng

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng:

1000ml..........EC166


5000ml..........EC168


25L...............EC169-25

Hiệu suất môi trường .

Có kết quả sau 24h nuôi ủ

Dễ dàng đọc kết quả và giải thích: Các tiêu chuẩn giới hạn của thực phẩm và nước uống về chỉ tiêu E.coli thường là Không có hoặc một số xác định có trong 1 gram mẫu. Chính vì thế việc xác định chính xác mật độ E.coli là hết sức cần thiết. Với môi trường CHROMagar E.coli , vi khuẩn E.coli phát triển và cho khuẩn lạc màu xanh đặc trưng, thuận tiện cho việc định danh và định lượng

Giảm khối lượng công việc.

Chất lượng hơn: môi trường CHROMagar chứa hơn 5% agar so với các dạng môi trường khác. điều này thuận lợi cho việc chuẩn bị môi trường và cấy mẫu

Thành phần môi trường

 

Giới thiệu về chủng E.coli

Coliforms được xem như chỉ tiêu ô nhiễm trong chất hữu cơ, trong môi trường và trong phân. Việc kiểm soát tránh lây nhiễm trong dây chuyền sản xuất thực phẩm là vô cùng cần thiết.

 

 

 

Ấn phẩm khoa học