CHROMagar™ ECC

Môi trường sinh màu phát hiện và định danh E.coli và Coliforms trong thực phẩm và trong mẫu nước

 

Hình thái khuẩn lạc của một số vi sinh vật tiêu biểu 

E.coli                          → Màu xanh


Nhóm Coliforms khác → màu tím hoa cà


Nhóm vi sinh khác     →    Không màu hoặc bị ức chế

Thông tin đặt hàng

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng:

1000 mL ............EF320
5000 mL ............EF322
25 L....................EF323-25

Attachments:
Download this file (CHROMagar ECC.pdf)CHROMagar ECC.pdf[ ]511 kB

Hiệu suất môi trường

Cho phép phát hiện đồng thời vi khuẩn E.coli và Coliforms trong mẫu

Kết quả đọc dễ dàng do sự tương phản màu sắc giữa các khuẩn lạc màu xanh hoặc tím hoa cà

Môi trường có thể sử dụng cho phương pháp nuôi cấy màn lọc

 

Thành phần môi trường

Giới thiệu chung về E.coli và Coliforms

Coliform và Enterobacteriacae có thể lên men lactose ( Enterobacteriae dương tính lactose), vi khuẩn xuất hiện trong hệ đường ruột của người và động vật máu nóng, đất và nước. Coliform được chứng minh là nguồn ô nhiễm hữu cơ, phân và môi trường. Nhiễm trùng phân, do coliform từ chất thải động vật, bao gồm các E.coli và Klebsiella chịu nhiệt. Quy định chặt chẽ sự hiện diện của E.coli / Coliform trong mẫu nước và thực phẩm. Điều này có thể giải thích được tầm quan trọng của các vi khuẩn này trong việc xác định an toàn nước và thực phẩm.

Ấn phẩm khoa học