CHROMagarTM Cronobacter spp.

Định danh Cronobacter spp. theo tiêu chuẩn ISO 22964.

Hình thái khuẩn lạc của một số vi sinh vật tiêu biểu

Cronobacter spp. → Xanh lá đến xanh dương.

Vi khuẩn Gram (-) khác → Không màu, màu xanh lá sáng và đen, vàng.

 

Vi khuẩn Gram dương (+) → Bị ức chế.

Thông tin đặt hàng

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm  khi liên hệ đặt hàng:

 

5000ml.......... MC122

 

 

CHROMagarTM Cronobacter spp.

Hiệu suất môi trường:

Theo tiêu chuẩn ISO 22964: CHROMagar Cronobacter là môi trường sinh màu để phát hiện Cronobacter spp. mẫu thực phẩm, thức ăn động vật và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 22964.

Cronobacter spp. phát triển cho khuẩn lạc màu xanh đặc trưng trong khi các vi khuẩn khác bị ức chế hoặc có khuẩn lạc không màu sau quá trình ủ ở 41°C trong  24h.

Thảnh phần môi trường:

 

Sản phẩm                        =

Cơ bản

 

Tổng g/L

32.7 g/L

 

Thành phần g/L

Agar 15.3

Casein Peptone 7.0

Yeast extract 3.0

NaCl 5.0

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside 0.15

Sodium deoxycholate 0.25

Ammonium iron (III) citrate 1.0

Sodium thiosulfate 1.0

 

Dạng

Bột khô

BẢO QUẢN

15-30oC

pH

7.3* +/- 0.2

 

 

 

 

 

 

Ấn phẩm khoa học