CHROMagar™ CCA

Phát hiện đồng thời E.coli và Coliforms trong mẫu nước.

Hình thái khuẩn lạc điển hình

E.coli                   → Xanh kim loại tới tím


Other Coliforms   → Hồng tới đỏ


Other bacteria      → Không màu hoặc bị ức chế

Thông tin đặt hàng:

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm khi liên hệ đặt hàng:

5000 ml ............EF342

Attachments:
Download this file (CHROMagar CCA.pdf)CHROMagar CCA.pdf[ ]515 kB

Hiệu suất môi trường:

CHROMagarTM CCA là một môi trường sinh màu Coliforms để phát hiện và đếm số lượng vi khuẩn E.coli và Coliform dương tính ß-glucuronidase trong mẫu nước, hạn chế sự phát sinh các vi khuẩn nền theo tiêu chuẩn ISO 9308

 

Thành phần môi trường:

 

Bạn cũng có thể tìm thấy môi trường có thể định danh và định lượng E.coli và Coliforms trong mẫu thức ăn và mẫu nước: CHROMagar ECC

 

Giới thiệu về chủng E.coli và Coliforms

Coliform và Enterobacteriacae có thể lên men lactose ( Enterobacteriae dương tính lactose), vi khuẩn xuất hiện trong hệ đường ruột của người và động vật máu nóng, đất và nước. Coliform được chứng minh là nguồn ô nhiễm hữu cơ, phân và môi trường. Nhiễm trùng phân, do coliform từ chất thải động vật, bao gồm các E.coli và Klebsiella chịu nhiệt. Quy định chặt chẽ sự hiện diện của E.coli/Coliform trong mẫu nước và thực phẩm. Điều này có thể giải thích được tầm quan trọng của các vi khuẩn này trong việc xác định an toàn nước và thực phẩm.

Ấn phẩm khoa học