Người đứng đầu sáng tạo

CHROMagar Microbiology được thành lập năm 1993 bởi nhà phát minh và tiên phong trong kỹ thuật môi trường sinh màu, Alain RAMBACH. Được thành lập ở Trung tâm Paris (Pháp), Cách Viện Pasteur nổi tiếng không xa, nơi Tiến sĩ Rambach bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình. CHROMagar cung cấp giải pháp môi trường nuôi cấy sinh màu tiên tiến. Được thiết kế để cải thiện và đơn giản hóa kỹ thuật nuôi cấy truyền thống.

CHROMagar là ở rìa cắt của một lĩnh vực chẩn đoán phát triển từ nghiên cứu tiên phong của tiến sĩ Rambach vào cuối những năm 1970.

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Dung Ms. Thảo Mr.Dũng  
Mr. Đinh Ms. Khanh Mr. Thọ  

 

Hội Thảo CHROMagar tại HCM 2014